Aplinkos tyrimai ir monitoringas

Siekdami patenkinti kiekvieno užsakovo poreikį
ir brangindami laiką siūlome platų paslaugų spektrą.

Laboratoriniai tyrimai

Laboratoriniai tyrimai

Geriamojo vandens tyrimai, požeminio vandens tyrimai, buitinių ir gamybinių nuotekų tyrimai, paviršinių nuotekų-lietaus tyrimai...
skaityti daugiau..

Oro kokybės kontrolė

Oro kokybės kontrolė

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizcijos atlikimas, aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas...
skaityti daugiau..

Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas

Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas

Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimamui (TIPK) ir Taršos leidimui (TL) gauti, atnaujinti ar pakeisti rengimas ir..
skaityti daugiau..

Geologinės paslaugos

Geologinės paslaugos

Ekogeologiniai tyrimai, užterštų teritorijų tyrimai, požeminio vandens ištekliai... skaityti daugiau..

 
 
 

Kas mes?

Savo istoriją UAB “EKOMETRIJA” skaičiuoja nuo 1980 metų, kuomet veiklą pradėjo kaip Maisto pramonės ministerijos Projektavimo - konstravimo biuro laboratorija. Nuo 1996 metų tęsia veiklą UAB “EKOMETRIJA” pavadinimu.