...

Laboratoriniai tyrimai

Geriamojo vandens tyrimai, požeminio vandens tyrimai, buitinių ir gamybinių nuotekų tyrimai, paviršinių nuotekų-lietaus tyrimai...

skaityti daugiau..

...

Oro kokybės kontrolė

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizcijos atlikimas, aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas...

skaityti daugiau..

...

Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas

Paraiškos taršos leidimams, PAV, ataskaitų ir deklaracijų rengimas..

skaityti daugiau..

...

Geologinės paslaugos

Ekogeologiniai tyrimai, užterštų teritorijų tyrimai, požeminio vandens ištekliai...

skaityti daugiau..